ለ አእምሮ የህዳር 2006/ November/December 2013 እትም / – ዳግማዊ ምኒልክ – ቅጽ 2፣ ቁጥር 4/

ለ አእምሮ የህዳር 2006/November/December 2013 እትም /–ዳግማዊ ምኒልክ – ቅጽ 2 ፣ቁጥር 4/

***leiamero-menilik-pracht-big

ሚ ኒ ሊ ክ ፥ እ ም ዬ ን ካጣን፣ መ ቶ ዓ መ ት ሆ ነ ን!

ም ኒ ል ክ

ይዘት / Content

  • አፍሪቃ! እንዴት ሰነበተች ?

ከኔልሰን ማንዴላ ! ከዴሞክራቱ ጋር

ጣይቱ

የኛዓለም ሲያየው ! THE GIRL EFFECT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s